PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH NR 3/2020

 

TEMAT NUMERU – ROZPOZNANIE

 

prof. dr hab. Marek Wrzosek
ROZPOZNANIE WOJSKOWE – TEORIA I PRAKTYKAmjr dr Robert Wójcicki
MYŚLENIE STRATEGICZNE W ROZPOZNANIU

 

ppłk dr inż. Andrzej Truskowski,
ppłk dr inż. Tomasz Kulik 20
WALKA RADIOELEKTRONICZNA CZY DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE?płk dr inż. Włodzimierz Hudak
OTWARTE ŹRÓDŁA INFORMACJI

 

mgr Weronika Iwona Jakubczyk
JAKOŚĆ INFORMACJI W DZIAŁANIACH MILITARNYCH

 

dr Klaudia Kwapisz
NIEMIECKI MODEL SYSTEMU ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ

 

ppłk dr Dariusz Bogusz
POWIETRZNE ROZPOZNANIE OBRAZOWE

 

kpr. inż. Maryna Niewińska
UWARUNKOWANIA PROWADZENIA ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO

 

kpt. Magdalena Piotrowska
KIERUNKI ROZWOJU ROZPOZNANIA ARTYLERYJSKIEGO

 

mjr dypl. SZRP Zbigniew Krupa
ROZPOZNANIE PATROLOWE – GENEZA I ROZWÓJ

 

kpt. mar. Małgorzata NIEMC
JAK OBRONIĆ PLATFORMY BEZZAŁOGOWE?

 

mjr dypl. SZRP Anna Świetlik
INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO TEORII INFORMACJI

 

mjr dypl. SZRP Rafał Glowienke
ROZPOZNANIE RADIOLOKACYJNE W GÓRACHmjr dypl. SZRP Marcin Michalski
WSPÓŁCZESNE ASPEKTY MASKOWANIA OPERACYJNEGO

 

SZKOLENIE


kpt. mar. Radosław Kiciński
OKRĘT PODWODNY I JEGO STERY

 

WSPÓŁCZESNE ARMIE

 

kmdr por. Grzegorz Kolański
OKRĘTY POMIAROWEppłk dypl. rez. Marek Gryga
WOJSKA SPECJALNE STANÓW ZJEDNOCZONYCHppłk dr Marek Depczyński
ROSYJSKIE SIŁY EKSPEDYCYJNEmgr Maciej Chmielewski
SIŁY ZBROJNE REPUBLIKI MACEDONII PÓŁNOCNEJ

 

DOŚWIADCZENIA

 

płk rez. Tomasz Lewczak
GRUZIŃSKIE „AGILE SPIRIT-19”

 

dr Marlena Niemiec
ZJAWISKO MOBBINGU

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH NR 2/2020

 

TEMAT NUMERU – WOJSKA INŻYNIERYJNE

 

mjr Radosław Bąk
ZAWIŁOŚCI ROZBUDOWY FORTYFIKACYJNEJ ODDZIAŁUkpt. Paulina Dacyszyn
ROZBUDOWA FORTYFIKACYJNA W REJONACH ROZMIESZCZENIA ELEMENTÓW LOGISTYCZNYCHkpt. Damian Zalewski
ZWALCZANIE URZĄDZEŃ WYBUCHOWYCHppłk mgr inż. Sławomir Łakomiec
płk rez. Marek Sarnowski
PRZYGOTOWANIE PODODDZIAŁU DO POKONYWANIA PRZESZKÓD WODNYCH

 

ppłk Sławomir Szwemin
ĆWICZENIA W ŚRODOWISKU WODNYM

 

ppor. mgr inż. Łukasz Ciura
NOWY SPRZĘT DO WYKONYWANIA PRZEJŚĆ W ZAPORACH

 

ppor. mgr inż. Aleksandra Smoleń
UŻYCIE PSÓW DO WYKRYWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH I NIEBEZPIECZNYCH

 

ppłk Piotr Kranz
NA POMOC OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW CZAJKA

 

ppor. mgr inż. Małgorzata Czerska
SPRZĘT INŻYNIERYJNY INNYCH ARMII NATO

 

por. Wiktor Brzozowski
INŻYNIERYJNY ELEMENT ZESTAWU SON 2018

 

płk dr Artur Talik, ppłk Tomasz Mularczyk
SYSTEM LIKWIDACJI ŚMIERCIONOŚNYCH ZAGROŻEŃ

 

mjr dypl. SZRP Magdalena Błaszczak
MASKOWANIE W OPERACJI „ALLIED FORCE”mjr dypl. SZRP Mariusz Rybski
ROSYJSKIE WOJSKA INŻYNIERYJNE W KONFLIKTACH ZBROJNYCH

 

mjr dypl. SZRP Grzegorz Wolny
LOGISTYCZNY WYMIAR OPERACJI W ZATOCE PERSKIEJ

 

SZKOLENIE

 

mjr Artur Niedźwiecki
ZŁOŻONY WYMIAR TAKTYKImjr Maciej Paul
STRZELANIE Z KBS BERYL – BALISTYKA

 

kpt. Mateusz Tomaszewski
KOORDYNACJA PRZESTRZENI POWIETRZNEJ NA POTRZEBY RAŻENIAkpt. mgr Adrian Golonka
kpt. mgr Andrzej Niedźwiecki
KONKURS O TYTUŁ MISTRZA OGNIA ARTYLERYJSKIEGO WOJSK LĄDOWYCH 2019

 

ppłk Saturnin Skindzier
PODODDZIAŁY ARTYLERII W ĆWICZENIACH SOJUSZNICZYCH

 

ppłk dr Dariusz Bogusz
SYMULATORY W OŚRODKU SZKOLENIA LOTNICZEGOpor. Dawid Andrzejczuk
mgr inż. Zbigniew Sokalski
ZAJĘCIA Z ZAŁADUNKU NA TRANSPORT OPERACYJNY

 

LOGISTYKA

 

st. chor. sztab. mgr inż. Dariusz Woźniak
ZABEZPIECZENIE TECHNICZNO-EWAKUACYJNE SPRZĘTU GĄSIENICOWEGO

 

mjr lek. Grzegorz Lewandowski
PRZEDŁUŻONA OPIEKA NA POLU WALKI

 

WSPÓŁCZESNE ARMIE

 

płk dypl. rez. nawig. inż. Józef Maciej Brzezina
LOJALNY SKRZYDŁOWYpłk rez. Tomasz Lewczak
SIŁY ZBROJNE ESTONII

 

DOŚWIADCZENIA

 

Przemysław Miller
RPG-7 MA SIĘ NADAL DOBRZE

 

mjr dypl. SZRP Marek Kobyliński
CODZIENNA DZIAŁALNOŚĆ

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH NR 6/2019

Kup w naszym sklepie 


TEMAT NUMERU – MARYNARKA WOJENNA


por. mar. Radosław Kiciński, dr inż. Bogdan Szturomski
NA RATUNEK ZAŁOGOM OKRĘTÓW PODWODNYCH


kmdr rez. dr inż. Stanisław Skrzyński
PODWODNE PRACE GŁĘBINOWE – BLASKI I CIENIE


ppor. mar. Łukasz Grzyb
PLATFORMY BEZZAŁOGOWE DLA OKRĘTÓW


kmdr por. Maciej Matuszewski
UZUPEŁNIANIE ZAPASÓW W MORZU


kmdr ppor. dr inż. Marcin Zięcina
PORTOWE SYSTEMY ZAOPATRYWANIA W PALIWO


ppłk dr inż. Andrzej Truskowski
NA STRAŻY CZYSTOŚCI BAŁTYKU


mjr dypl. SZRP Maciej Cymbalista
SYSTEM ROZPOZNANIA ZWIĄZKU TAKTYCZNEGO – MOŻE EWOLUCJA?


mjr dypl. SZRP Paweł Szymański
WOJSKA SPECJALNE W OPERACJI POŁĄCZONEJ


mjr dypl. SZRP Paweł Makuch
PRZYGOTOWANIE DRÓG W PASIE OBRONY DYWIZJI


SZKOLENIE


kmdr por. mgr inż. Wiesław Jabłoński
IMPLEMENTACJEDOŚWIADCZENIA SYSTEMU LINK-11


płk rez. Tomasz Lewczak
ARMIA DLA ARMII


WSPÓŁCZESNE ARMIE


Sławomir John Lipiecki
KOSZTOWNY EKSPERYMENT


ppłk dr Marek Depczyński
LOTNICTWO MORSKIE FLOTY BAŁTYCKIEJ


mgr Maciej Chmielewski
WYSZEHRADZKI SOJUSZNIK


DOŚWIADCZENIA


płk rez. Tomasz Lewczak
REGIONALNA WSPÓŁPRACA


mgr Mateusz Woźniak
BEZPIECZEŃSTWO PORTÓW


kpt. dr inż. Witold Bużantowicz, mgr inż. Damian Jarosz,
por. mgr inż. Piotr Turek, kpt. mgr inż. Kamil Wacławik
AUTONOMICZNA PLATFORMA WSPARCIA DZIAŁAŃ


Przemysław Miller
NA PODBÓJ ARKTYKI

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH NR 5/2019

 

Kup w naszym sklepie  

 

TEMAT NUMERU – WOJSKA INŻYNIERYJNE


płk Marek Wawrzyniak
SAPERSKIE WYZWANIA


płk dr inż. Artur Talik
WOJSKA INŻYNIERYJNE A ZAGROŻENIA NIEMILITARNE


por. Tomasz Stefaniak
Z GOSPODARKI NARODOWEJ


mjr mgr inż. Justyna Murawska
WYKORZYSTANIE KONSTRUKCJI SKŁADANYCH


kpt. Zbigniew Czajkowski-Chołota
OCZYSZCZANIE TERENU Z PRZEDMIOTÓW WYBUCHOWYCH I NIEBEZPIECZNYCH


por. mgr inż. Dariusz Kalinko, dr inż. Marian Janusz Łopatka, por. mgr inż. Marcin Dejewski
KIERUNKI ROZWOJU LĄDOWYCHU RZĄDZEŃ TRAŁUJĄCYCH


mjr Łukasz Lisek
DZIAŁANIE ODDZIAŁU ZAPOROWEGO


chor. Wojciech Mościcki
ZASADY WYKONYWANIA ZAPÓR WODNYCH


mjr Paweł Żak
WSPARCIE INŻYNIERYJNE DZIAŁAŃ PODODDZIAŁÓW POWIETRZNODESANTOWYCH


mjr Paweł Medyński
SYSTEMY RADIOWEGO STEROWANIA WYBUCHAMI


kpt. Damian Zalewski
WYKORZYSTANIE ROBOTÓW SAPERSKICH


por. Adrian Kłos
DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI


mjr Łukasz Lisek
WSPARCIE INŻYNIERYJNE WSPÓLNYCH ĆWICZEŃ


ppor. Jakub Wasilewski
WSPARCIE INŻYNIERYJNE W RAMACH WYSUNIĘTEJ OBECNOŚCI


mjr dypl. SZRP Jacek Oleniuk
DETERMINANTY WYMAGAŃ ŁĄCZNOŚCI PUŁKU ARTYLERII


mjr dypl. SZRP Przemysław Rydel
GENEZA I ROZWÓJ RADIOLOKACJI


mjr dypl. SZRP Adam Molenda
JAKA PLATFORMA ŚMIGŁOWCOWA?


SZKOLENIE


kmdr por. mgr inż. Wiesław Jabłoński
RODZIME ZDOLNOŚCI


płk rez. Tomasz Lewczak
DĄŻENIE DO PROFESJONALIZMU


mjr lek. Grzegorz Lewandowski
OPARZENIA NA POLU WALKI

 

 

WSPÓŁCZESNE ARMIE


ppłk dr Marek Depczyński
EFEKTY TRANSFORMACJI


DOŚWIADCZENIA


kmdr ppor. mgr inż. Krzysztof Gawrysiak
SIEDEM LAT DOŚWIADCZEŃ


płk rez. Tomasz Lewczak
DROGA ŁOTEWSKA


mjr dr Dariusz Bogusz, mgr Izabela Sidor
REKRUTACJA PILOTÓW


mgr Magdalena Brűhl
EFEKTY DEZINFORMACJI


płk mgr inż. Piotr Wagner, płk dr inż. Grzegorz Lisowski
TARGOWE REFLEKSJE

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Agencja Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO