KWARTALNIK BELLONA 2/2018

 

Bezpieczeństwo i obronność

płk rez. dr inż. Lech Drab

PESCO wyzwaniem dla Polski czy wzmocnieniem jej bezpieczeństwa?

 

prof. dr hab. Adam Gwiazda
Więcej konfliktów zbrojnych, mniej wojen w latach 1989–2014

 

Sztuka wojenna

prof. Christopher Bassford
Uwagi o kategoriach wojny w O wojnie Clausewitza. Część I (tłum. mgr S. Górka)

 

Praktyka i doświadczenia użycia sił zbrojnych

mjr mgr inż. nawig. Sylwester Lubiejewski
Kierunki rozwoju lotnictwa wojsk lądowych

 

kmdr por. dr Rafał Miętkiewicz
Operacje na akwenach ścieśnionych i płytkowodnych w ujęciu COE CSW Kilonia. Perspektywy współpracy z AMW w Gdyni

 

mgr Marlena Pokrzywińska
Zjawisko najemnictwa w czasie wojny na Ukrainie

 

Edukacja

płk w st. spocz. dr Mieczysław Usydus
Zarys teorii działań nieregularnych i ewolucja pojęcia tych działań w polskiej myśli wojskowej na przełomie wieków. Analiza krytyczna

 

Technika i logistyka

płk dr inż. Norbert Świętochowski
Rażenie nieśmiercionośne w działaniach wojskowych

 

„Bellona” II RP 1918–1939

kpt. pil. Stanisław Karpiński
Taktyka walki powietrznej (1922 r.)

 

Omówienia, recenzje, sprawozdania

dr Czesław Marcinkowski
Symbolika uczestników działań poza granicami państwa
Zdzisław Sawicki, Jan Strynowicz, Żołnierz polski w działaniach poza granicami państwa. Ordery i odznaczenia, odznaki i oznaki pamiątkowe, Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa,
Warszawa 2016

 

dr Piotr Lewandowski
Wyzwania i problemy w procesie kształcenia oficera Rzeczypospolitej Polskiej
Raport z konferencji naukowej Wyzwania i problemy w procesie kształtowania etosu oficera RP w dobie profesjonalizacji i modernizacji sił zbrojnych

KWARTALNIK BELLONA nr 1 / 2018

 

Bezpieczeństwo i obronność

 

BrigGen Andrzej Knap
Eurocorps in European Common Security and Defense Policy. Functioning, Structure, Competenceprof. dr hab. Andrzej Ciupiński
PESCO jako próba osiągnięcia europejskiej autonomii strategicznej

 

płk rez. dr Beata Czuba, mgr Mateusz Ambroziak
Prepping jako sposób zapewnienia bezpieczeństwa osobistego

 

Sztuka wojenna

 

mgr Sebastian P. Górka
Antoine-Henri Jomini – twórca nowoczesnej strategii

 

Praktyka i doświadczenia użycia sił zbrojnych

ppłk mgr inż. Wojciech Mendel
Odpowiedzialność karna dowódcy za zbrodnie przymusowych przesiedleń i masowych zabójstw popełnione podczas operacji wojskowej

 

Edukacja

 

płk dr hab. inż. Leszek Elak, płk dr hab. inż. Zdzisław Śliwa
Arktyka – aspiracje Państwa Środka

 

Technika i logistyka

 

„Bellona” na emigracji 1940–1964
płk dypl. Stanisław Sosabowski
Z dziejów obrony Warszawy wrzesień 1939 (1941 r.)

 

Omówienia, recenzje, sprawozdania

mgr Sebastian P. Górka
„Drugi” Clausewitz
Vanya Eftimova Bellinger, Marie von Clausewitz: The Woman Behind the Making of »On War«, Oxford University Press, New York–London 2015, s. 312, ISBN: 0190225432dr Piotr Lewandowski
Wojna hybrydowa instrumentem rywalizacji?
Mirosław Banasik, Wojna hybrydowa i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego, Difin, Warszawa 2018, s. 214 

BELLONA nr 4 / 2017

Bezpieczeństwo i obronność

 

dr Ewelina Kochanek
Azja Centralna – pole energetycznej rywalizacji Rosji i Chin w dobie malejącej roli Zachodu

 

Praktyka i doświadczenia użycia sił zbrojnych


prof. dr hab. Jerzy Kajetanowicz
Polskie wojska specjalne w operacjach utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego 1992–2017

 

Edukacja

mgr Piotr Hac
Asystencja wojskowa w II RP. Cz. II. Aspekty praktyczne

 

Technika i logistyka

 

prof. dr hab. Marek Wrzosek
Uwarunkowania funkcjonowania systemu rozpoznania wojskowego w wojnie hybrydowej

 

Omówienia, recenzje, sprawozdania

„Bellona” II Rzeczypospolitej 1918–1939
gen. Tadeusz Jordan Rozwadowski
Organizacya wojska dawniej a dziś (1918 r.)

 

„Bellona” na emigracji 1940–1964
gen. bryg. Stanisław Maczek
Formy organizacyjne wielkich jednostek pancernych (1941 r.)

 

Streszczenia w języku angielskim

 

 

Skorowidz artykułów opublikowanych w „Kwartalniku Bellona” w 2017 roku

 

 

Wskazówki redakcyjno-techniczne dotyczące przygotowania prac do opublikowania w „Kwartalniku Bellona”

BELLONA nr 2 / 2017

Bezpieczeństwo i obronność

prof. dr hab. Andrzej Makowski
Bezpieczeństwo granic morskich Unii Europejskiej

płk prof. dr hab. Marek Wrzosek
Doktryna wojenna jako instrument kształtowania polityki międzynarodowej Rosji

dr Malina Kaszuba
Skutki negocjacji nuklearnych z Iranem dla bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu

kmdr por. Jarosław Keplin, ppłk Cezary Pawlak
Nauki o bezpieczeństwie – potrzeby i wyzwania

Sztuka wojenna

prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz
Ułani przeciwko czołgom Armii Czerwonej. Walka 101 Rezerwowego Pułku Ułanów o Kodziowce 22 września 1939 roku

kmdr por. rez. prof. dr hab. Krzysztof Kubiak, dr Łukasz Mamert Nadolski
Zatopienie izraelskiego niszczyciela „Ejlat”. Okoliczności i następstwa

ppłk dr inż. Dariusz Szkołuda
Wybrane problemy prowadzenia działań bojowych w terenie górzystym

Praktyka i doświadczenie użycia sił zbrojnych
dr hab. Dariusz Radziwiłłowicz
Armia Polska we Francji – organizacja, wyszkolenie, walki (1917–1919)

prof. dr hab. Józef Smoliński, mgr Monika Sikora
Legioniści w Kielcach w latach 1922–1939. Działalność kulturalna, sportowa i społeczna

ppłk Grzegorz Parol
Działo M-65 „Atomic Cannon” kalibru 280 mm

dr Radosław Gil, mgr Marcin Kubicki
Piotrkowski garnizon Wojska Polskiego w latach 1918–1939

Edukacja

płk rez. dr Beata Czuba
Zespół stresu pourazowego. Studium przypadku weterana misji poza granicami państwa

Technika i logistyka

kpt. dr Radosław Hennig
Cyberterroryzm vs infrastruktura krytyczna. Cz. V. System finansowy

kmdr por. rez. dr Bohdan Pac
Metody logistyki stosowanej w ocenie interoperacyjności logistycznej baz morskich w operacjach sojuszniczych

Omówienia, recenzje, sprawozdania

mgr Maciej Tołwiński
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Polska–Rosja” pt. Percepcja współczesnych wyzwań, kryzysów i konfliktów międzynarodowych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 20–21 października 2016 roku

prof. dr hab. Ryszard Jakubczak
Nowa seria wydawnicza
Recenzja podręcznika akademickiego Teoretyczne i metodologiczne podstawy problemów z zakresu bezpieczeństwa, Zbigniew Ścibiorek, Zenon Zamiar (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016

dr Katarzyna Pietrzyk-Wiszowaty
Profesjonalna monografia
Recenzja książki Współczesna wojna handlowo-gospodarcza, Janusz Płaczek (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015

prof. zw. dr hab. Waldemar Rezmer
Lotnictwo Armii „Pomorze” w 1939 roku
Recenzja książki Bartosza Smykowskiego Lotnictwo Armii „Pomorze” w kampanii polskiej 1939 roku, Muzeum Wojsk Lądowych, Bydgoszcz 2017

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8 Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Agencja Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO