BELLONA nr 1 / 2016


BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ

prof. dr hab. Janusz Symonides
Nowa doktryna morska Federacji Rosyjskiej

prof. dr hab. Zbigniew Ścibiorek
Problemy nauk o bezpieczeństwie

prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan
Dynamika wojny hybrydowej na Ukrainie

kmdr por. rez. dr Bohdan Pac
Integracja wojny informacyjnej i hybrydowej w konfliktach międzynarodowych

gen. dyw. rez. prof. nadzw. dr hab. inż. Krzysztof Załęski
Współczesne migracje ekonomiczne czy broń demograficzna celowo użyta przeciwko Europie?


SZTUKA WOJENNA

płk w st. spocz. prof. dr hab. Lech Wyszczelski
Wizje wojen po rozpadzie dwubiegunowego systemu polityczno-militarnego świata. Cz. II

płk w st. spocz. prof. dr hab. Henryk Stańczyk
Taktyka 1 Dywizji Pancernej podczas walk o Europę Zachodnią w latach 1944–1945

ppłk dr inż. Wojciech Robert Więcek
O zaskoczeniu i przewadze w obronie


DOŚWIADCZENIA

dr Iwona Pietkiewicz, kadm. w st. spocz. prof. dr hab. Antoni F. Komorowski, kmdr ppor. dr Krzysztof Nowakowski
Szkolnictwo i uczelnie polskiej Marynarki Wojennej w latach 1922–2014. Cz. I

prof. dr hab. Czesław Grzelak
Geneza artylerii „ludowego” Wojska Polskiego

dr Łukasz Jureńczyk
Narkobiznes w Afganistanie

mjr dr T. Justin Bronder
Rozwój taktyki samolotów myśliwskich Royal Air Force w latach 1914–1940. Cz. I

płk dr inż. Jacek Narloch, ppłk dr inż. Norbert Świętochowski
Rozpoznanie obrazowe w artylerii


TECHNIKA I LOGISTYKA

prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik
Rozwój przemysłu lotniczego w przedwojennej Polsce

kpt. dr Radosław Hennig
Cyberterroryzm vs infrastruktura krytyczna. Cz. II. Sektor komunikacyjny


CZYTELNICY PISZĄ

kmdr por. rez. prof. dr hab. Krzysztof Kubiak
Późna chwała mata Jamesa Josepha Magennisa


RECENZJE I OMÓWIENIA

mgr Mariusz Samp
Młodzi badacze o historii wojskowej
Recenzja książki Polityka innymi środkami. Studia z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, M. Franz (red.), Napoleon V, Oświęcim 2014

BELLONA nr 4 / 2015


BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ

prof. dr hab. Bolesław Balcerowicz
Interwencje/wojny Zachodu – cele i strategie

prof. dr hab. Bogdan M. Szulc
Bezpieczeństwo i obronność jako przedmiot nauki

prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan
Bezpieczeństwo społeczeństwa konsumpcyjnego. Kierunek projekcji strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej

gen. dyw. rez. prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Załęski
Dron – partner czy intruz w przestrzeni powietrznej


SZTUKA WOJENNA

prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz
Nocne natarcie związku taktycznego Wojska Polskiego na przykładzie bitwy pod Jaworowem

płk w st. spocz. dr Andrzej Przedpełski
Zarys ewolucji myśli wojskowej i szkolenia w lotnictwie polskim (1918–2000)


DOŚWIADCZENIA

prof. dr hab. Czesław Grzelak
Aspekty narodowe i szkoleniowo-bojowe Wojska Polskiego na froncie wschodnim 1943–1945

płk dr hab. nawig. Eugeniusz Cieślak
Szkolenie personelu latającego Sił Zbrojnych RP w świetle doświadczeń innych państw

ppłk dr Andrzej Wszendyrówny
Płk pil. obs. Szczepan Ścibior – komendant Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie


EDUKACJA

ppłk dr n. hum. inż. Marcin Liberacki
Problematyka stresu bojowego żołnierzy kontyngentu w Afganistanie. Wymiar jednostkowy i społeczny


TECHNIKA I LOGISTYKA

kpt. dr Radosław Hennig

Cyberterroryzm vs infrastruktura krytyczna. Cz. I. System energetyczny


CZYTELNICY PISZĄ

mgr Daria Hofman
Wielokulturowość – wymóg czy zagrożenie współczesności?


RECENZJE I OMÓWIENIA

prof. dr hab. Henryk Stańczyk
Nowa książka o Pomorzu Zachodnim
Recenzja książki Józefa Smolińskiego, Michała Trubasa, Jana Sarniaka i Radosława Gila Z najnowszych dziejów wojskowości Pomorza Zachodniego, Wydawnictwo Naukowe PAT, Warszawa 2015

BELLONA nr 3 / 2015


BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ


gen. dyw. w st. spocz. prof. dr hab. Bogusław Pacek
Struktura stanów osobowych Sił Zbrojnych RP i ich społeczne zaplecze

płk prof. dr hab. Marek Wrzosek
Trzy wymiary wojny hybrydowej na Ukrainie

kmdr rez. prof. nadzw. dr hab. inż. Józef Zawadzki
Nowa strategia terroryzmu międzynarodowego – casus Państwa Islamskiego

płk dr Mirosław Banasik
NATO w świetle postanowień szczytu w Newport

dr hab. Andrzej Ciupiński
Rola Unii Zachodnioeuropejskiej w kształtowaniu Europejskiej Tożsamości Bezpieczeństwa i Obrony

mgr Marta Busłowicz
System antyterrorystyczny – moda czy konieczność?


SZTUKA WOJENNA

płk w st. spocz. prof. dr hab. Lech Wyszczelski
Wizje wojen po rozpadzie dwubiegunowego systemu polityczno-militarnego świata. Cz. I

ppłk dr Andrzej Wszendyrówny
I kurs Wojennej Szkoły Sztabu Generalnego w budowaniu bezpieczeństwa państwa


DOŚWIADCZENIA

mgr Karol Lewandowski
Przegląd kompetencji władz cywilnych w zakresie nadzoru nad siłami zbrojnymi w Polsce Ludowej

dr Paweł Borek
Antypaństwowa działalność KPP w Wojsku Polskim

ppłk dr Krzysztof Nowacki
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu


EDUKACJA

mjr mgr Grzegorz Predel
Model kompetencji społecznych menedżerów szansą na doskonalenie kompetencji społecznych dowódców


TECHNIKA I LOGISTYKA

mgr Wojciech Zaskórski, płk w st. spocz. prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski
Strategia kreowania infrastruktury teleinformatycznej systemów dowodzenia SZRP i zarządzania kryzysowego. Cz. II. Koncepcja rozwiązań docelowych


CZYTELNICY PISZĄ

kmdr por. rez. prof. dr hab. Krzysztof Kubiak
Poległym na USS „Maine”

mgr Irena Żukowska
Sprawozdanie z konferencji Współczesne bezpieczeństwo ekologiczne

dr Bahtiyar Genjemuratow
Powiązania literackie Polski i Azji Centralnej: literatura polska w przekładach na łamach uzbeckiego czasopisma „Jahon Adabiyoti”


RECENZJE I OMÓWIENIA

płk dypl. w st. spocz. dr hab. Zygmunt Matuszak
O obronności państwa
Recenzja książki Leksykon obronności. Polska i Europa. Michał Huzarski, Jarosław Wołejszo (red.), Bellona–Fundacja „Centrum Europejskie Natolin”, Warszawa 2014

BELLONA nr 2 / 2015


BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ

gen. dyw. rez. dr hab. Krzysztof Załęski
Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie

prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan
Potęga Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

płk rez. dr inż. Zdzisław Śliwa
Militaryzacja Arktyki – wzrost obecności wojskowej Federacji Rosyjskiej w regionie

płk dr Mirosław Banasik
Reakcja społeczności międzynarodowej na zagrożenia działaniami Państwa Islamskiego


SZTUKA WOJENNA

płk w st. spocz. prof. dr hab. Lech Wyszczelski
Polish Art of War in the Battle on the Outskirts of Warsaw in August 1920. Part II. Próba okrążenia przeciwnika. Bilans bitwy. Doświadczenia i wnioski

wiceadm. w st. spocz. dr inż. Henryk Sołkiewicz
Doktryna wojenna czy wojskowa?


DOŚWIADCZENIA

gen. bryg. Andrzej Knap
Przekazywanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo w Afganistanie

płk prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo, ppłk dr inż. Bartosz Biernacik
Wsparcie informatyczne działań połączonych

płk dr inż. Jacek Narloch, ppłk dr inż. Norbert Świętochowski
Ugrupowanie bojowe baterii artylerii

ppłk dr Tomasz Kacała
Podstawowe założenia „Koncepcji komunikacji strategicznej w Siłach Zbrojnych RP”

ppłk dr Wojciech Więcek
Rozwiązywanie problemów taktycznych

dr Małgorzata Lizut
Medyczne uwarunkowania działań bojowych w rejonach wysokogórskich


EDUKACJA

dr Małgorzata Wiśniewska
Edukacja wojskowa strzelców w Legionach Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej (1910–1918)


TECHNIKA I LOGISTYKA

płk dr hab. inż. Piotr Zaskórski; mgr Wojciech Zaskórski
Strategia kreowania infrastruktury teleinformatycznej systemów dowodzenia SZRP i zarządzania kryzysowego. Cz. I. Identyfikacja wzorców i standardów rozwiązań


CZYTELNICY PISZĄ

Cdr (Res) Krzysztof Kubiak, PhD
Trzy polskie ślady we francuskim Saint-Nazaire

płk w st. spocz. dr Henryk Zdzisław Figura
Wojsko Polskie czy Ludowe Wojsko Polskie


RECENZJE I OMÓWIENIA

dr Jan Borkowski
Deficyt szacunku w czasach rozbudowanych hierarchii
Recenzja książki Richarda Sennetta Szacunek w świecie nierówności. Jan Dzierzgowski (przekł.). Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2012

prof. dr hab. Janusz Płaczek
Teoria bezpieczeństwa społecznego
Recenzja książki Aleksandry Skrabacz Bezpieczeństwo społeczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne. Dom wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012

dr Aneta Niewęgłowska
Armia Rezerwowa ważnym członem systemu bezpieczeństwa państwa
Recenzja książki Lecha Wyszczelskiego Armia Rezerwowa II Rzeczypospolitej. Społeczeństwo pod bronią 1918–1939. Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2014

dr Czesław Marcinkowski
O filozofii bezpieczeństwa, konfliktów i wojen
Recenzja książki Krzysztofa Drabika Zagadnienia ontologiczne wojny, bezpieczeństwa i pokoju w poglądach wybranych myślicieli. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9 Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Agencja Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO