BELLONA nr 3 / 2015


BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ


gen. dyw. w st. spocz. prof. dr hab. Bogusław Pacek
Struktura stanów osobowych Sił Zbrojnych RP i ich społeczne zaplecze

płk prof. dr hab. Marek Wrzosek
Trzy wymiary wojny hybrydowej na Ukrainie

kmdr rez. prof. nadzw. dr hab. inż. Józef Zawadzki
Nowa strategia terroryzmu międzynarodowego – casus Państwa Islamskiego

płk dr Mirosław Banasik
NATO w świetle postanowień szczytu w Newport

dr hab. Andrzej Ciupiński
Rola Unii Zachodnioeuropejskiej w kształtowaniu Europejskiej Tożsamości Bezpieczeństwa i Obrony

mgr Marta Busłowicz
System antyterrorystyczny – moda czy konieczność?


SZTUKA WOJENNA

płk w st. spocz. prof. dr hab. Lech Wyszczelski
Wizje wojen po rozpadzie dwubiegunowego systemu polityczno-militarnego świata. Cz. I

ppłk dr Andrzej Wszendyrówny
I kurs Wojennej Szkoły Sztabu Generalnego w budowaniu bezpieczeństwa państwa


DOŚWIADCZENIA

mgr Karol Lewandowski
Przegląd kompetencji władz cywilnych w zakresie nadzoru nad siłami zbrojnymi w Polsce Ludowej

dr Paweł Borek
Antypaństwowa działalność KPP w Wojsku Polskim

ppłk dr Krzysztof Nowacki
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu


EDUKACJA

mjr mgr Grzegorz Predel
Model kompetencji społecznych menedżerów szansą na doskonalenie kompetencji społecznych dowódców


TECHNIKA I LOGISTYKA

mgr Wojciech Zaskórski, płk w st. spocz. prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski
Strategia kreowania infrastruktury teleinformatycznej systemów dowodzenia SZRP i zarządzania kryzysowego. Cz. II. Koncepcja rozwiązań docelowych


CZYTELNICY PISZĄ

kmdr por. rez. prof. dr hab. Krzysztof Kubiak
Poległym na USS „Maine”

mgr Irena Żukowska
Sprawozdanie z konferencji Współczesne bezpieczeństwo ekologiczne

dr Bahtiyar Genjemuratow
Powiązania literackie Polski i Azji Centralnej: literatura polska w przekładach na łamach uzbeckiego czasopisma „Jahon Adabiyoti”


RECENZJE I OMÓWIENIA

płk dypl. w st. spocz. dr hab. Zygmunt Matuszak
O obronności państwa
Recenzja książki Leksykon obronności. Polska i Europa. Michał Huzarski, Jarosław Wołejszo (red.), Bellona–Fundacja „Centrum Europejskie Natolin”, Warszawa 2014

BELLONA nr 2 / 2015


BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ

gen. dyw. rez. dr hab. Krzysztof Załęski
Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie

prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan
Potęga Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

płk rez. dr inż. Zdzisław Śliwa
Militaryzacja Arktyki – wzrost obecności wojskowej Federacji Rosyjskiej w regionie

płk dr Mirosław Banasik
Reakcja społeczności międzynarodowej na zagrożenia działaniami Państwa Islamskiego


SZTUKA WOJENNA

płk w st. spocz. prof. dr hab. Lech Wyszczelski
Polish Art of War in the Battle on the Outskirts of Warsaw in August 1920. Part II. Próba okrążenia przeciwnika. Bilans bitwy. Doświadczenia i wnioski

wiceadm. w st. spocz. dr inż. Henryk Sołkiewicz
Doktryna wojenna czy wojskowa?


DOŚWIADCZENIA

gen. bryg. Andrzej Knap
Przekazywanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo w Afganistanie

płk prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo, ppłk dr inż. Bartosz Biernacik
Wsparcie informatyczne działań połączonych

płk dr inż. Jacek Narloch, ppłk dr inż. Norbert Świętochowski
Ugrupowanie bojowe baterii artylerii

ppłk dr Tomasz Kacała
Podstawowe założenia „Koncepcji komunikacji strategicznej w Siłach Zbrojnych RP”

ppłk dr Wojciech Więcek
Rozwiązywanie problemów taktycznych

dr Małgorzata Lizut
Medyczne uwarunkowania działań bojowych w rejonach wysokogórskich


EDUKACJA

dr Małgorzata Wiśniewska
Edukacja wojskowa strzelców w Legionach Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej (1910–1918)


TECHNIKA I LOGISTYKA

płk dr hab. inż. Piotr Zaskórski; mgr Wojciech Zaskórski
Strategia kreowania infrastruktury teleinformatycznej systemów dowodzenia SZRP i zarządzania kryzysowego. Cz. I. Identyfikacja wzorców i standardów rozwiązań


CZYTELNICY PISZĄ

Cdr (Res) Krzysztof Kubiak, PhD
Trzy polskie ślady we francuskim Saint-Nazaire

płk w st. spocz. dr Henryk Zdzisław Figura
Wojsko Polskie czy Ludowe Wojsko Polskie


RECENZJE I OMÓWIENIA

dr Jan Borkowski
Deficyt szacunku w czasach rozbudowanych hierarchii
Recenzja książki Richarda Sennetta Szacunek w świecie nierówności. Jan Dzierzgowski (przekł.). Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2012

prof. dr hab. Janusz Płaczek
Teoria bezpieczeństwa społecznego
Recenzja książki Aleksandry Skrabacz Bezpieczeństwo społeczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne. Dom wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012

dr Aneta Niewęgłowska
Armia Rezerwowa ważnym członem systemu bezpieczeństwa państwa
Recenzja książki Lecha Wyszczelskiego Armia Rezerwowa II Rzeczypospolitej. Społeczeństwo pod bronią 1918–1939. Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2014

dr Czesław Marcinkowski
O filozofii bezpieczeństwa, konfliktów i wojen
Recenzja książki Krzysztofa Drabika Zagadnienia ontologiczne wojny, bezpieczeństwa i pokoju w poglądach wybranych myślicieli. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011

BELLONA nr 1/2015


BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ

kmdr rez. prof. dr hab. inż. Krzysztof Ficoń
Ryzyko etapowe w zarządzaniu kryzysowym

płk prof. dr hab. Marek Wrzosek
Koncepcja działań militarnych przeciwko separatystom na Ukrainie

gen. bryg. Sławomir Wojciechowski
Polityka i strategia w wymiarze bezpieczeństwa oraz rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej

płk nawig. dr inż. Grzegorz Rosłan
Rosyjski model konfliktu


SZTUKA WOJENNA

płk w st. spocz. prof. dr hab. Lech Wyszczelski
Polska sztuka wojenna w bitwie na przedpolach Warszawy w sierpniu 1920 r. Cz. I. Planowanie, działania zaczepno-obronne, manewr znad Wieprza

kmdr por. rez. dr hab. Krzysztof Kubiak
Brytyjska okupacja Wysp Owczych 1940–1945

dr Milena Palczewska
Polemologia – obszar badań nad wojnami i konfliktami zbrojnymi


DOŚWIADCZENIA

prof. dr hab. Józef Smoliński, dr Jakub Żak
2 Korpus Polski w okupacji Włoch

płk dr hab. inż. Leszek Elak, płk dr hab. Marek Kubiński
Specyfika struktur wojsk lądowych

płk dr inż. Karol Dymanowski
Cyberprzestrzeń i środowisko elektromagnetyczne – razem czy osobno?

ppłk dr Artur Rochnowski, dr Maciej Hausman
Analiza kryminalna w Żandarmerii Wojskowej


EDUKACJA

płk rez. dr Beata Czuba
Techniki adaptacji stosowane przez żołnierki w polskiej armii


TECHNIKA I LOGISTYKA

kmdr por. rez. dr Bohdan Pac
Interoperacyjność logistyczna w zabezpieczeniu nawodnym operacji morskich NATO


CZYTELNICY PISZĄ

kmdr por. rez. dr hab. Krzysztof Kubiak
Tożsamość kadłubami pisana

prof. dr hab. Mirosław Nagielski
Hodów 1694–2014. Ostatnie zwycięstwo w dawnym stylu

ppłk dr Wojciech Robert Więcek
Teoria i praktyka taktyki w drugiej dekadzie XXI wieku

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8 


Szukasz starszych numerów naszych wydawnictw? Zapraszamy do archiwum.


Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Agencja Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO