PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH NR 1/2018

TEMAT NUMERU – PRZEMIESZCZANIE I ROZMIESZCZANIE


płk Arkadiusz Moszczyński
Przygotowanie dróg na potrzeby obronne

 

ppłk Marek Olejniczak
Wojskowe przejazdy drogowe

 

ppłk rez. dr Wojciech Szczurowski
Co nieco o marszu

 

ppłk dr Zbigniew Grobelny
Przemieszczenie i rozmieszczenie kompanii

 

płk dr Czesław Dąbrowski
Kompania zmechanizowana w marszu

 

mjr Marcin Nawrot, kpt. Janusz Rylewicz
Zawiłości przemieszczania

 

płk rez. dr inż. Marek Andruszkiewicz
Osłona przeciwlotnicza maszerujących zgrupowań

 

st. kpr. Małgorzata Helena Woźniak
Marsz a pomoc medyczna

 

mjr Bartłomiej Terebiński
Batalion dowodzenia dywizji

 

płk rez. Mirosław Dobrosielski
Standardy wojskowych przewozów kolejowych

 

mjr Grzegorz Sobecki
Przemarsze wojsk obcych

 

płk rez. Tomasz Lewczak
Brytyjczycy w marszu

 

LOGISTYKA

mjr lek. Grzegorz Lewandowski
Krew do krwi na polu walki

 

dr inż. Marek Dąbrowski
Kompleksowy system symulacji

KONKURS – TAKTYCZNE DYLEMATY

 

WSPÓŁCZESNE ARMIE

ppłk w st. spocz. pil. Maciej Kamyk
F-35 czy F/A-18E/F?

 

R. J.
Walka w cyberprzestrzeni

 

S.R.
Cyberbezpieczeństwo w Polsce na tle innych państw NATO

 

DOŚWIADCZENIA

płk rez. dr Aleksander Wrona
Meandry modernizacji

 

płk dypl. pil. Cezary Wasser
Ważny jubileusz

 

Przemysław Miller
Zapomniane pamiątki II wojny światowej

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH NR 6/2017

 

TEMAT NUMERU – WOJSKA RADIOTECHNICZNE


gen. bryg. Wojciech Lewicki, ppłk Krzysztof Lis

Radiolokacja – technika, która zmieniła świat

 

kpt. Anna Maciejowska-Krześniak, mł. chor. Mariusz Wójcik

Wyjątkowa brygada

 

ppłk dypl. dr inż. Stanisław Czeszejko

Oddziaływanie na stacje radiolokacyjne

 

ppłk Paweł Zygmunt

Radary pasywne PCL – przyszłość radiolokacji?

 

kpt. Robert Kryński

Posterunki radiolokacyjne dalekiego zasięgu

 

ppłk Tomasz Sowa, ppłk Jarosław Mroczkowski

Radiolokacyjna kontrola ruchu lotniczego

 

ppłk Miłosz Puto

Strefy ochronne posterunków radiotechnicznych

 

ppłk Mariusz Grabowski, mjr Cezary Mędel

Sprostać wyzwaniom

 

KONKURS – TAKTYCZNE DYLEMATY

 

SZKOLENIE

ppłk dr inż. Tomasz Całkowski

Walka z artylerią przeciwnika – wyzwania

 

mjr Wojciech Ślęzak

Relacje wsparcia ogniowego

 

ppłk dr inż. Sławomir Krzyżanowski

Określanie nastaw na podstawie danych działa kontrolnego


mjr Rafał Zajkowski

Jedno z ogniw połączonego wsparcia ogniowego

 

ppłk dr Mariusz Ratajczyk, st. sierż. Andrzej Juraszek

Przystrzeliwanie karabinów wyborowych

 

płk rez. Tomasz Lewczak

Istotne spotkanie

 

Lieutenant Colonel André Haider

Remotely piloted aircraft systems in contested environments

 

DYDAKTYKA

mjr mgr inż. Tomasz Smoła

Wykorzystanie trenażerów wirtualnych

 

LOGISTYKA

dr hab. Mieczysław Pawlisiak

Przyszła wojna a logistyka

 

mjr Tomasz Goliasz

Automatyzacja procesu obsługowego sprzętu

 

st. chor. sztab. Mariusz Witkowski

Kąpiel w warunkach polowych

 

mjr lek. Grzegorz Lewandowski

Tratwy błonowe

 

WSPÓŁCZESNE ARMIE

Aleksandra Radomska

Jaki samolot szóstej generacji?

 

kmdr ppor. Kamil Sadowski

Samobieżne cele treningowe

 

DOŚWIADCZENIA

ppłk dr inż. Tomasz Całkowski

Walka z artylerią przeciwnika – wyzwania

 

mjr Wojciech Ślęzak

Relacje wsparcia ogniowego

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH NR 5/2017

TEMAT NUMERU – WOJSKA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

 

kmdr por. Krzysztof Jackiewicz
Cyberprzestrzeń – piąta domena operacyjna

 

mjr Mariusz Ściechura
Rozwój mobilnych systemów łączności

 

ppłk mgr inż. Robert Klimczuk
Usługi funkcjonalne w teleinformatycznych systemach wsparcia

 

ppłk mgr inż. Agnieszka Sowińska
Przyszłość zautomatyzowanych systemów wsparcia dowodzenia

 

kmdr por. Robert Banasiak
System radiowej łączności morskiej

 

płk dr inż. Maciej Nowak
System informatyczny – przedmiot projektowania

 

mjr Bartłomiej Terebiński
Nieodzowny element

 

KONKURS – TAKTYCZNE DYLEMATY

 

SZKOLENIE

por. Anna Aleksandrzak
Ratownik medyczny w Siłach Zbrojnych RP

 

st. kpr. mgr Małgorzata Helena Woźniak
Bojowe środki trujące

 

por. Łukasz Romaniuk, st. chor. Robert Sznajder
Postępowanie medyczne w zatruciu sarinem

 

st. kpr. mgr Małgorzata Helena Woźniak
Medycyna w rejonie skażeń

 

ppor. dr Jacek Grębowski
Skutki użycia broni radiologicznej

 

mjr Michał Stańczyk
Pluton czy kompania

 

płk dypl. Wojciech Prygiel, ppłk Krzysztof Bednarz
Nowy rodzaj sił zbrojnych

 

mjr Wojciech Czarnecki
Niebezpieczne burze

 

mgr Klaudia Kwapisz
Operacje informacyjne narzędziem walki

 

DYDAKTYKA

mjr lek. Grzegorz Lewandowski
Odpowiedź na zagrożenia

 

mjr Adrian Matyla
Kształcenie na odległość

 

WSPÓŁCZESNE ARMIE

ppłk dypl. dr inż. Stanisław Czeszejko
Dlaczego środowisko elektroniczne?

 

gen. dyw. w st. spocz. pil. dr Leszek Cwojdziński
Jaki rozwój lotnictwa wojskowego?

 

ppłk dr Marek Depczyński
Robotyzacja pola walki

 

mjr rez. dr inż. Dariusz Mikołajewski
Egzoszkielety – zastosowanie wojskowe

 

DOŚWIADCZENIA

mjr Marcin Suszko
Doradcy wojsk specjalnych w Afganistanie

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH NR 4/2017

TEMAT NUMERU – OBLICZA HYBRYDY

kmdr por. Jarosław Keplin
Zjawisko hybrydowości

kmdr por. Jarosław Keplin
Źródła zagrożeń o znamionach hybrydowych

ppłk Cezary Pawlak, kmdr por. Jarosław Keplin
Zdefiniować zagrożenie

ppłk Cezary Pawlak
Niedostrzeżone zagrożenie

ppłk Cezary Pawlak
Konflikt na Ukrainie

kmdr por. dr inż. Bogusław Jakubowski, ppłk Cezary Pawlak
Odporność na działania zagrażające bezpieczeństwu

ppłk dr Szymon Markiewicz
Oblicza walki informacyjnej

KONKURS – TAKTYCZNE DYLEMATY

SZKOLENIE

ppłk dr inż. Krzysztof Wysocki
Działania inżynieryjne w terenie zurbanizowanym

płk dr inż. Przemysław Kupidura, płk dr inż. Mirosław Zahor
Modułowy system broni strzeleckiej

kpt. Zbigniew Szymocha
Celownik holograficzny HWS 552.A65

ppłk dr Zbigniew Nowak, por. Tomasz Janosiewicz
Prawne aspekty szkolenia Ukraińców

DYDAKTYKA

mjr lek. Grzegorz Lewandowski
Z szacunku do słuchacza

LOGISTYKA

mjr Tomasz Goliasz
Automatyzacja zarządzania w logistyce

por. Krystian Kursa
Zarządzanie ryzykiem w oddziałach gospodarczych

st. chor. sztab. mgr inż. Dariusz Woźniak
Odpowiedzialność i umiejętności kierowcy

płk Roman Kapuścik, płk rez. Mirosław Dobrosielski
Wojskowy transport kolejowy

kpt. Piotr Märtin
Identyfikacja amunicji strzeleckiej

WSPÓŁCZESNE ARMIE

ppłk dr Marek Depczyński
Powrót artylerii wielkiej mocy

kmdr ppor. dr inż. Paweł Burdziakowski
Groźne platformy

por. dr Aleksandra Morzycka
Aktywność bydgoskiego centrum

kmdr ppor. Tomasz Witkiewicz
Bezpieczeństwo morskie a okręty podwodne

DOŚWIADCZENIA

płk rez. Tomasz Lewczak
„Maple Arch ’16”

kmdr ppor. Tomasz Witkiewicz
Minęło już 85 lat

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Agencja Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO