moja polska zbrojna
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzania przez Wojskowy Instytut Wydawniczy Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi: Polityka przetwarzania danych.

Prosimy o zaakceptowanie warunków przetwarzania danych osobowych przez Wojskowych Instytut Wydawniczy – Akceptuję

Prezydent nominował generałów i kontradmirała

Zwierzchnik sił zbrojnych Andrzej Duda mianował 14 oficerów na  stopnie generalskie oraz admiralski.  Siedmiu z nich otrzyma swoją pierwszą gwiazdkę generalską. Na najwyższy stopień – generała – prezydent nominował szefa Sztabu Generalnego, awansowani zostali także dowódcy: generalny i operacyjny. Akty mianowania zostaną wręczone w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało, że prezydent Andrzej Duda, na wniosek ministra obrony Mariusza Błaszczaka, nominował na wyższe stopnie 14 oficerów Wojska Polskiego. Akty mianowań generalskich oraz admiralskich oficerowie odbiorą 1 marca w Pałacu Prezydenckim.

Na najwyższy stopień, czyli generała, mianowano gen. broni Leszka Surawskiego, szefa Sztabu Generalnego WP.  Stopień generała broni od 1 marca nosić będą: gen. dyw. Jarosław Mika, dowódca generalny RSZ oraz gen. dyw. Sławomir Wojciechowski, dowódca operacyjny RSZ. Dwie gwiazdki generalskie, czyli stopień generała dywizji otrzyma czterech oficerów: gen. bryg. Stanisław Czosnek, dowódca 11 Dywizji Kawalerii Pancernej, gen. bryg. Adam Joks, zastępca szefa Sztabu Generalnego WP, gen. bryg. Krzysztof Król, zastępca dowódcy Wielonarodowego Korpusu Północny Wschód oraz gen. bryg. Cezary Wiśniewski, attaché obrony przy Przedstawicielstwie Dyplomatycznym RP w Waszyngtonie.
Sześciu oficerów otrzyma nominację na pierwszy stopień generalski: płk Zenon Brzuszko, dowódca Wielonarodowej Brygady w Lublinie, płk Szymon Koziatek, zastępca szefa Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju SZ w SG WP, płk Dariusz Parylak, dowódca 10 Brygady Kawalerii Pancernej, płk Ryszard Pietras, dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, płk Jacek Pszczoła, dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego i płk Jan Rydz, dowódca 1 Brygady Pancernej.

Natomiast nastopień kontradmirała prezydent mianuje kmdr. Krzysztofa Zdonka, dowódcę 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.

Gen. broni Leszek Surawski na czele Sztabu Generalnego WP stoi od stycznia 2017 roku. Ma 58 lat. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Służył m.in. w Bartoszycach, Legionowie i Siedlcach. W 2004 roku wyjechał do Iraku jako zastępca szefa sztabu Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe. Po powrocie do kraju ukończył studia podyplomowe na AON i już jako generał brygady przez dwa lata dowodził 20 Bartoszycką Brygadą Zmechanizowaną, a następnie służył w Sztabie Generalnym WP jako szef Zarządu Planowania Operacyjnego. W 2012 otrzymał awans na generała dywizji i objął dowodzenie 16 Pomorską Dywizją Zmechanizowaną. Trzy lata później został inspektorem wojsk lądowych oraz otrzymał trzecią gwiazdkę generalską. Następnie wyznaczono go na pierwszego zastępcę dowódcy generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych RP.  Na stanowisku szefa Sztabu Generalnego WP w 2017 roku zastąpił gen. Mieczysława Gocuła.


Gen. dyw. Jarosław Mika dowódcą generalnym RSZ jest od lutego 2017 roku. Ma 56 lat. Zanim został dowódcą generalnym przez trzy lata stał na czele 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Wcześniej pełnił służbę w 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie na stanowisku zastępcy dowódcy – szefa sztabu. Był także dowódcą Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny Wschód i 20 Brygady Zmechanizowanej. Gen. Mika dwukrotnie służył poza granicami kraju. W 2007 roku w Iraku, jako asystent dowódcy dywizji, a w 2011 w Afganistanie jako zastępca dowódcy Regionu Wschodniego ds. Koalicyjnych. Gen. Mika służył także na różnych stanowiskach w Sztabie Generalnym WP i ówczesnym Dowództwie Wojsk Lądowych. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu i Akademii Obrony Narodowej.


 

Gen. dyw. Sławomir Wojciechowski jest dowódcą operacyjnym RSZ od stycznia 2017 roku. Wcześniej, tj. od sierpnia 2015 roku był zastępcą dowódcy tej wojskowej instytucji. Był teższefem Zespołu ds. Nowego Systemu Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, a także zajmował kierownicze stanowisko w Zarządzie Planowania Operacyjnego P-3 Sztabu Generalnego, gdzie odpowiadał ze wdrożenie Wojennego Systemu Dowodzenia. W przeszłości dowodził także 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną i 4 Zielonogórskiem Pułkiem Przeciwlotniczym. Jest twórcą i pierwszym dowódcą Grupy Bojowej UE. Dwukrotnie służył poza granicami kraju: w 2005 roku, w trakcie IV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku kierował sztabem Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe, a w 2009 roku dowodził IX zmianą PKW w Afganistanie.

Gen. Wojciechowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, Akademii Obrony Narodowej, Joint Services Staff College w Shrivenham w Wielkiej Brytanii, szkoły NATO w Oberammergau oraz studium polityki obronnej w US Army War College w Carlisle. Od 2013 roku kierował departamentem strategii i planowania obronnego MON.


 

Gen. bryg. Stanisław Czosnek dowodzi 11 Lubuską Dywizją Kawalerii Pancernej, rok wcześniej służył w 11 LDKPanc na stanowisku szefa sztabu dywizji.

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Jako podporucznik służbę zaczął w 5 Brygadzie Wojsk Obrony Wewnętrznej. Następnie służył w 5 Pułku Strzelców Podhalańskich, batalionie piechoty zmotoryzowanej oraz dowodził batalionem piechoty zmotoryzowanej. W 1992 roku kształcił się we francuskiej Szkole Sztabu. Ukończył AON i służbowo związał się z Krakowskim Okręgiem Wojskowym. Zajmował stanowiska m.in. w Korpusie Powietrzno-Desantowym i Dowództwie 2 Korpusu Zmechanizowanego.
Ukończył podyplomowe studia polityki obronnej w Narodowym Uniwersytecie Obrony w Pekinie, a następnie został dowódcą 1 Brygady Pancernej w Wesołej.

Służył także na misji: w 2014 roku był zastępcą dowódcy regionu wschodniego ISAF.


Gen. bryg. Adam Joks na stanowisko zastępcy szefa Sztabu Generalnego wyznaczony został w połowie stycznia 2018 roku. Wcześniej był szefem sztabu Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód w Elblągu. Zanim zaczął służbę w Elblągu, był szefem Zarządu Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych w Dowództwie Generalnym RSZ, dowodził także polsko-litewsko-ukraińską Wielonarodową Brygadą w Lublinie oraz 6 Brygadą Powietrznodesantową w Krakowie. Pięćdziesięciodwuletni generał w przeszłości służył także w Żaganiu, dowodził Centralną Grupą Wsparcia Współpracy Cywilno-Wojskowej w Kielcach oraz zajmował różne stanowiska kierownicze w Dowództwie Wojsk Lądowych. Służył podczas III zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku.

Generał Joks jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, Politechniki Warszawskiej, kursów w Szkole Wojsk Pancernych Bundeswehry w Münster, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Europejskiego Centrum Studiów im. George'a C. Marshalla w Garmisch-Partenkirchen oraz studiów polityki obronnej w Akademii Wojennej Wojsk Lądowych USA w Carlisle Barracks.


 

Gen. bryg. Krzysztof Król ma 50 lat. Jest zastępcą dowódcy Wielonarodowego Korpusu Północno- Wschodniego w Szczecinie od stycznia 2016 roku. Wcześniej dowodził Brygadą Wsparcia Dowodzenia w Stargardzie Szczecińskim. W wojskowej karierze zajmował także stanowiska m.in. szefa oddziału planowania w Dowództwie 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie, służył w oddziale szkolenia kwatery NATO w niemieckim Heidelbergu i kwaterze Dowództwa Regionalnego NATO w Neapolu. Wcześniej zajmował stanowiska w Dowództwie Wojsk Lądowych. Służył także na misjach wojskowych w Iraku i Libanie. Jest absolwentem studiów polityki obronnej w Akademii Sił Zbrojnych Kanady w Toronto. Ukończył również kurs działań w zakresie dowodzenia i kierowania oraz działań informacyjnych NATO w Oberammergau w Niemczech.


Gen. bryg. Cezary Wiśniewski jest attaché obrony przy Przedstawicielstwie Dyplomatycznym RP w Stanach Zjednoczonych od kwietnia 2017 roku. Ma 49 lat. Wcześniej zajmował stanowisko inspektora sił powietrznych w Dowództwie Generalnym RSZ. Od lutego 2016 roku był szefem Inspektoratu MON ds. Bezpieczeństwa Lotów. Kierował także pracami Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Służył w 41 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Malborku oraz na różnych stanowiskach w 2 Brygadzie Lotnictwa Taktycznego. Był w grupie pierwszych sześciu pilotów, którzy zostali wysłani do USA, by uzyskać uprawnienia instruktorskie na F-16. Dowodził 31 Bazą Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach. Służył w Szefostwie Wojsk Lotniczych DSP, był też głównym specjalistą w Zespole ds. Nowego Systemu Kierowania i Dowodzenia SZ. Po ukończeniu Uniwersytetu Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w Maxwell w USA został dowódcą 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.


Płk Zenon Brzuszko od półtora roku dowodzi Wielonarodową Brygadą w Lublinie. 49-letni dziś oficer pochodzi z Podkarpacia. W 1994 roku ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 120 Husarskim Pułku Zmechanizowanym w Świętoszowie, a następnie dowodził kompanią rozpoznawczą w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej. Zajmował różne stanowiska w 10 BKPanc i 14 BPanc, w Oddziale Szkolenia Strategiczno-Operacyjnego Sztabu Generalnego WP. Dowodził Polsko-Ukraińskim Batalionem Sił Pokojowych w Przemyślu, 5 Batalionem Strzelców Podhalańskich. Był zastępcą dowódcy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej oraz dowódcą 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Jako oficer SGWP pełnił służbę w Tampie na Florydzie, ale wyjeżdżał także na misje wojskowe do Iraku, Afganistanu i Kosowa.


Płk Szymon Koziatek, zastępca szefa Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju SZ w SGWP. W 1993 roku z tytułem prymusa ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Pierwsze stanowiska zajmował w 18 Batalionie Desantowo-Szturmowym w Bielsku-Białej. Następnie skończył studia na Akademii Obrony Narodowej i trafił w szeregi 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. Był szefem logistyki 25 Batalionu Dowodzenia, oficerem operacyjnym w Dowództwie 25 BKPow, szefem sztabu 7 Batalionu Kawalerii Powietrznej, szefem sekcji operacyjnej brygady i dowódcą 7 Batalionu. Dwa lata spędził w PKW w Iraku, a po powrocie do kraju został szefem szkolenia 25 BKPow. Służył potem w Dowództwie Operacyjnym, m.in. na stanowiskach zastępcy szefa centrum i szefa połączonego centrum operacyjnego. W 2015 roku został skierowany na Podyplomowe Studia Polityki Obronnej w Kanadzie. Po ukończeniu kursu, w 2016 roku rozpoczął służbę w Sztabie Generalnym WP.


Płk Dariusz Parylak dowodzi 10 Brygadą Kawalerii Pancernej od października 2016 roku. Oficer w 1990 roku z wyróżnieniem ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Pancernych w Poznaniu. Zajmował różne stanowiska od dowódcy plutonu czołgów do dowódcy batalionu czołgów 12 Brygady Zmechanizowanej. Służył też w sztabie 12 Brygady, dowodził batalionem kawalerii pancernej i był szefem szkolenia 36 Brygady Zmechanizowanej. Obowiązki pełnił także w Dowództwie Wojsk Lądowych i służył jako szef szkolenia 12 Dywizji Zmechanizowanej.

Ukończył m.in. Podyplomowe Studium Polityki Obrony w US Army War College w Carlisle w Pensylwanii i studia doktoranckie.

Dwukrotnie służył poza granicami kraju: w Iraku oraz w Afganistanie.


Płk Ryszard Pietras, dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Dowodzi podhalańczykami od kwietnia 2017 roku.  Przez ostatnich dziesięć lat oficer związany był z wojskami specjalnymi. Zajmował między innymi stanowiska dowódcy 1 Pułku Specjalnego Komandosów w Lublińcu, a potem dowódcy Jednostki Wojskowej Komandosów, służył także w Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych w Krakowie.

Płk Pietras jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Chemicznych w Krakowie i podyplomowych Studiów Polityki Obronnej w Royal College of Defence Studies w Londynie.

Zawodową służbę rozpoczął w 1986 roku jako dowódca plutonu w 2 Pułku Chemicznym w Grudziądzu. W latach 1987–2006 zajmował kolejno stanowiska w strukturach wojsk chemicznych SZ RP. Następnie służył w 5 Pułku Strzelców Podhalańskich, w dowództwie Krakowskiego Okręgu Wojskowego, Korpusie Powietrzno-Zmechanizowanym i 2 Korpusie Zmechanizowanym. Dowodził  5 Batalionem Chemicznym w Tarnowskich Górach.

Dwukrotnie uczestniczył w misji SFOR w Bośni i Hercegowinie.


płk Jacek Pszczoła, dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego.Jest absolwentem Wyższej Szkoły Sił Powietrznych w Dęblinie i Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, studia podyplomowe kończył w Maxwell w USA i na Uniwersytecie Obrony Narodowej w Waszyngtonie.

Zawodową służbę rozpoczął w  10 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Łasku, gdzie latał samolotami MiG-21. W 2001 roku, po reorganizacji pułku, płk Pszczoła został szefem sztabu 10 Dywizjonu Lotnictwa Taktycznego, a później jego dowódcą. W 2007 roku ukończył kurs szkoleniowy na myśliwcu F-16 w Tucson w Stanach Zjednoczonych. Trzy lata później został dowódcą Grupy Operacyjnej Lotnictwa w 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. W 2011 roku został głównodowodzącym 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w poznańskich Krzesinach.

Płk Pszczoła jest pilotem wojskowym klasy mistrzowskiej na samolotach myśliwskich. Jego nalot życiowy wynosi 2208 godzin, z czego 1102 godziny – w F-16. W 2016 roku został zastępcą dowódcy 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu, a po kilku miesiącach jego dowódcą.


płk Jan Rydz, dowódca 1 Brygady Pancernej od grudnia 2012 roku. Ma 51 lat. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu, Akademii Obrony Narodowej, Kursu Taktyczno-Operacyjnego Integracji z NATO oraz Podyplomowych Studiów Operacyjno-Strategicznych.

Dowodził 1 batalionem czołgów w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej, a wcześniej był szefem sztabu tej jednostki. Od 2006 roku był zastępcą dowódcy 10 Brygady Kawalerii Pancernej, a w 2008 roku przez sześć miesięcy był głównodowodzącym brygadą. Po ukończeniu Studium Polityki Obronnej pracował w Zarządzie Planowania Rozwoju Wojsk Lądowych Dowództwa Wojsk Lądowych. W swojej karierze dowodził także: 9 Brygadą Kawalerii Pancernej, 15 Giżycką Brygadą Zmechanizowaną, a od grudnia 2016 jest dowódcą 1 Brygady Pancernej.


kmdr Krzysztof Zdonek, dowódca 8 Flotylli Obrony Wybrzeża od maja 2016 roku.

Jest absolwentem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni z 1988 roku. W tej samej uczelni ukończył podyplomowe studia dowódczo-sztabowe oraz studia sztabowe w Akademii Sztabowej Marynarki Wojennej USA w Newport w Stanach Zjednoczonych. W Newport odbył również Podyplomowe Studia Polityki Obronnej w Akademii Dowódczej Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych.

Służbę wojskową po ukończeniu AMW rozpoczął na stanowisku zastępcy dowódcy okrętu w 2 Brygadzie Okrętów Desantowych w Świnoujściu. W 1995 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy okrętu ORP „Gniezno”. W roku 2002 objął stanowisko szefa sztabu-zastępcy dowódcy 12 Dywizjonu Trałowców w Świnoujściu, a trzy lata później został dowódcą 2 Dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych.

W 2009 kmdr Krzysztof Zdonek objął stanowisko szefa szkolenia 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, a w 2012 został zastępcą dowódcy. Służył także w Dowództwie Generalnym RSZ w Inspektoracie Marynarki Wojennej.

Magdalena Kowalska-Sendek

autor zdjęć: st. chor. szt. mar. Arkadiusz Dwulatek, Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni, arch. 8 FOW, st.chor. Rafał Mniedło, 10 BKPanc, kpt. Dariusz Guzenda, 21 BSP, ottawa.msz.gov.pl, Michał Niwicz, st. chor. sztab. Waldemar Młynarczyk, kpt. Konrad Radzik, mjr Robert Siemaszko,

dodaj komentarz

komentarze


Szarża „Dragona”
 
Puchar księżniczki Zofii dla żeglarza CWZS-u
Optyka dla żołnierzy
Wojna w świętym mieście, część trzecia
Przełajowcy z Czarnej Dywizji najlepsi w crossie
Marcin Gortat z wizytą u sojuszników
Charge of Dragon
Sprawa katyńska à la española
Kadisz za bohaterów
Ustawa o obronie ojczyzny – pytania i odpowiedzi
Więcej pieniędzy dla żołnierzy TSW
WIM: nowoczesna klinika ginekologii otwarta
Wojna w świętym mieście, epilog
Przygotowania czas zacząć
Sandhurst: końcowe odliczanie
Mundury w linii... produkcyjnej
Kolejne FlyEle dla wojska
W Brukseli o wsparciu dla Ukrainy
Bezpieczeństwo ważniejsze dla młodych niż rozrywka
Szpej na miarę potrzeb
V Korpus z nowym dowódcą
Cyberprzestrzeń na pierwszej linii
Front przy biurku
Ramię w ramię z aliantami
Żołnierze ewakuują Polaków rannych w Gruzji
Ocalały z transportu do Katynia
SOR w Legionowie
NATO on Northern Track
Morska Jednostka Rakietowa w Rumunii
NATO na północnym szlaku
Gen. Kukuła: Trwa przegląd procedur bezpieczeństwa dotyczących szkolenia
Prawda o zbrodni katyńskiej
Kosiniak-Kamysz o zakupach koreańskiego uzbrojenia
Wojna w świętym mieście, część druga
Strategiczna rywalizacja. Związek Sowiecki/ Rosja a NATO
Wieczna pamięć ofiarom zbrodni katyńskiej!
Zbrodnia made in ZSRS
Rozpoznać, strzelić, zniknąć
Na straży wschodniej flanki NATO
Strażacy ruszają do akcji
Ustawa o obronie ojczyzny – pytania i odpowiedzi
Święto stołecznego garnizonu
Potężny atak rakietowy na Ukrainę
Polak kandydatem na stanowisko szefa Komitetu Wojskowego UE
Aleksandra Mirosław – znów była najszybsza!
Zachować właściwą kolejność działań
Tusk i Szmyhal: Mamy wspólne wartości
Żołnierze-sportowcy CWZS-u z medalami w trzech broniach
Polscy żołnierze stacjonujący w Libanie są bezpieczni
NATO zwiększy pomoc dla Ukrainy
Jakie wyzwania czekają wojskową służbę zdrowia?
Rakiety dla Jastrzębi
Systemy obrony powietrznej dla Ukrainy
Odstraszanie i obrona
Koreańska firma planuje inwestycje w Polsce
Barwy walki
25 lat w NATO – serwis specjalny
Wojna w Ukrainie oczami medyków
W Rumunii powstanie największa europejska baza NATO
Głos z katyńskich mogił
Operacja „Synteza”, czyli bomby nad Policami
Znamy zwycięzców „EkstraKLASY Wojskowej”
Zmiany w dodatkach stażowych
Ustawa o obronie ojczyzny – pytania i odpowiedzi

Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Agencja Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO