moja polska zbrojna
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzania przez Wojskowy Instytut Wydawniczy Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi: Polityka przetwarzania danych.

Prosimy o zaakceptowanie warunków przetwarzania danych osobowych przez Wojskowych Instytut Wydawniczy – Akceptuję
Zamówienia publiczne

 

 

Bieżące informacje o przetargach i zamówieniach
realizowanych przez Wojskowy Instytut Wydawniczy


Uwaga! Wojskowy Instytut Wydawniczy ogłasza swoje zamówienia także za pośrednictwem
internetowej Platformy Zakupowej.

L.p. Nazwa Data publikacji
Dokumenty do pobrania
 

Zaktualizowany plan postępowań publicznych na 2024 rok

30.04.2024

Zaktualizowany plan postępowań na 2024

34.

Informacja o wynikach postępowania numer 7/2024 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, dotyczącego dostawy sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących, serwerów, telefonów komórkowych dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2024-05-29 pod numerem: 2024/BZP 00344587

17.07.24

Informacja o wynikach postępowania 7_2024

33.

Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych na usługi konfekcjonowania, doręczania oraz przyjmowania (odbierania) zwrotów przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie (nr 11/2024), ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.06.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00387932

15.07.24

Informacja o wynikach postępowania 11_2024

32.

Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych (numer 11/2024), dotyczącym wykonania usług polegających na konfekcjonowaniu, doręczaniu oraz przyjmowaniu (odbieraniu) zwrotów przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie, ogłoszonego w BZP w dniu 28.06.2024 roku pod numerem 2024/BZP 00387932.

11.07.2024

Informacja z otwarcia ofert 11_2024

31.

Odpowiedzi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych (numer 11/2024), dotyczącym wykonania usług polegających na konfekcjonowaniu, doręczaniu oraz przyjmowaniu (odbieraniu) zwrotów przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie, ogłoszonego w BZP w dniu 28.06.2024 roku pod numerem 2024/BZP 00387932.

09.07.2024

Odpowiedzi do postępowania_11_2024

30.

Informacja o wynikach postępowania nr 10/2024 na zawarcie umowy realizacyjnej na świadczenie usługi wydrukowania i dostarczenia 4 edycji wydawnictwa M4 –„Kwartalnika Bellona”, zgodnie z umową ramową.

05.07.2024

Informacja o wynikach postępowania 10_2024__KB

29.

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych (numer 11/2024), dotyczącym wykonania usług polegających na konfekcjonowaniu, doręczaniu oraz przyjmowaniu (odbieraniu) zwrotów przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie, ogłoszonego w BZP w dniu 28.06.2024 roku pod numerem 2024/BZP 00387932.

05.07.2024

Przedłużenie terminu składania ofert

Ogłoszenie o przedłużeniu terminu składania ofert 2024_BZP 00398815_01

28.

Ogłoszenie o postępowaniu numer 11/2024 dotyczącym udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, na wykonanie usług polegających na konfekcjonowaniu, doręczaniu oraz przyjmowaniu (odbieraniu) zwrotów przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.06.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00387932

28.06.2024

2024_BZP 00387932_01

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ, nr 1 do umowy_Formularz ofertowy _wersja edytowalna

Załącznik nr 1 do SWZ, nr 1 do umowy_Formularz ofertowy

Załącznik nr 1A do SWZ nr 3 do umowy - Formularz cenowy

Załącznik nr 1A do SWZ nr 3 do umowy - Formularz cenowy_wersja edytowalna

Załącznik nr 2 do SWZ, nr 2 do umowy _ OPZ

Załącznik nr 3 do SWZ_klauzula informacyjna RODO

Załącznik nr 4 do SWZ_Oświadczenia Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SWZ_Oświadczenia Wykonawcy_wersja edytowalna

Załącznik nr 5 do SWZ_wykaz usług

Załącznik nr 5 do SWZ_wykaz usług_wersja edytowalna

załącznik nr 6 do SWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SWZ, nr 4 do umowy- Tabela rozliczeniowa

Załącznik nr 8 do SWZ_RODO

Załącznik nr 8 do SWZ_RODO_ wersja edytowalna

Załącznik nr 9 do SWZ Wzór gwarancji

Załącznik nr 9 do SWZ Wzór gwarancji_wersja edytowalna

Załącznik nr 10 do SWZ_Zobowiązanie innego podmiotu

Załącznik nr 10 do SWZ_Zobowiązanie innego podmiotu_wersja edytowalna

27.

Informacja o wynikach postępowania nr 9/2024 na zawarcie umowy realizacyjnej na świadczenie usługi wydrukowania i dostarczenia 6 (sześciu) edycji wydawnictwa M2 – kwartalnika „Polska Zbrojna.
Historia”, zgodnie z umową ramową.

19.06.2024

Informacja o wynikach postępowania 9_2024_PZH

26.

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu numer 7/2024 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, dotyczącym dostawy sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących, serwerów, telefonów komórkowych dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2024-05-29 pod numerem: 2024/BZP 00344587

13.06.2024

Informacja z otwarcia ofert

25.

Informacja o wynikach postępowania nr 8/2024 na zawarcie umowy realizacyjnej na świadczenie usługi wydrukowania i dostarczenia 6 (sześciu) edycji wydawnictwa M3 – kwartalnika „Przegląd Sił Zbrojnych”, zgodnie z umową ramową.

12.06.2024

Informacja o wynikach postępowania 8_2024

24.

Odpowiedzi do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (numer postępowania 7/2024), prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, na dostawę sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących, serwerów i telefonów komórkowych dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.05.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00344587

05.06.24

 

Odpowiedzi na pytania postępowanie nr 7_2024

Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ nr 2 do umowy OPZ

23.

Zmiana treści SWZ  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (numer postępowania 7/2024), prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, na dostawę sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących, serwerów i telefonów komórkowych dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.05.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00344587

05.06.24

Zmiana treści SWZ postępowanie nr7 2024_5_06_24

Zmodyfikowany załącznik nr2 do SWZ nr2 do umowy OPZ_5_06_2024

22.

Przedłużenie terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (numer postępowania 7/2024), prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, na dostawę sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących, serwerów i telefonów komórkowych dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.05.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00344587

05.06.24

 

Ogłoszenie o zmianie 2024 BZP 00352745 01

Przedłużenie terminu składania ofert postępowanie nr 7 2024

21.

Odpowiedzi do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (numer postępowania 7/2024), prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, na dostawę sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących, serwerów i telefonów komórkowych dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.05.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00344587

04.06.24

Odpowiedzi na pytania postępowanie nr 7 2024

 Zmieniony Załącznik nr 2 do SWZ nr 2 do umowy OPZ

 20.

Zmiana treści SWZ do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (numer postępowania 7/2024), prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, na dostawę sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących, serwerów i telefonów komórkowych dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.05.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00344587

04.06.24

Zmiana treśći SWZ postępowanie nr 7 2024

 Zmieniony Załącznik nr 2 do SWZ nr 2 do umowy OPZ

19.

Ogłoszenie o postępowaniu numer 7/2024 dotyczącym udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, na dostawę sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących, serwerów i telefonów komórkowych dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.05.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00344587

29.05.2024

Ogłoszenie o zamówieniu 2024 BZP 00344587 01

SWZ nr 7_2024

Załącznik nr 1 do SWZ nr 1 do umowy Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do SWZ nr 1 do umowy Formularz ofertowy Wersja edytowalna

Załącznik nr 1A do SWZ nr 1A do umowy Formularz cenowy

Załącznik nr 1A do SWZ nr 1A do umowy Formularz cenowy wersja edytowalna

Załącznik nr 2 do SWZ nr 2 do umowy OPZ

Załącznik nr 3 do SWZ Klauzula informacyjna RODO

Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenia Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenia Wykonawcy wersja edytowalna

Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz dostaw

Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz dostaw wersja edytowalna

Załącznik nr 6 do SWZ Wzór umowy

Załącznik nr 7 do SWZ nr 3 do umowy Wzór protokołu odbioru

Załącznik nr 8 do SWZ Zobowiązanie innego podmiotu

Załącznik nr 8 do SWZ Zobowiązanie innego podmiotu wersja edytowalna

18.

Informacja o wynikach postępowania nr 6/2024 na zawarcie umowy realizacyjnej na świadczenie usługi wydrukowania i dostarczenia 14 (czternastu) edycji wydawnictwa M1 – miesięcznika „Polska Zbrojna”, zgodnie z umową ramową.

29.05.2024

Informacja o wynikach postępowania 6_2024

17.

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych (numer postępowania 5/2024),dotyczącego dostawy sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących, monitorów, telefonów komórkowych dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie,  ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.04.2024 r. pod numerem: 2024/BZP 00307738

08.05.2024

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIE 5_2024

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 2024_BZP 00315260_01

16.

Odpowiedzi do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych (numer postępowania 5/2024),dotyczącego dostawy sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących, monitorów, telefonów komórkowych dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.04.2024 r. pod numerem: 2024/BZP 00307738

07.05.2024

Odpowiedzi na pytania – postępowanie nr 5_2024

15.

Informacja o wynikach postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego numer 1/2024, prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej na świadczenie usług drukowania wydawnictw Wojskowego Instytutu Wydawniczego, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U. S: 39/2024) w dniu 23.02.2024 r. numer publikacji ogłoszenia: 115214-2024)

06.05.2024

Informacja o wynikach postępowania 1_2024

 14.

Ogłoszenie o postępowaniu numer 5/2024 dotyczącym udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, na dostawę sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących, monitorów, telefonów komórkowych dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.04.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00307738

 30.04.2024

Ogłoszenie o zamówieniu 2024 BZP 00307738 01

SWZ nr 5 2024

Załącznik nr 1 do SWZ, nr 1 do umowy Oferta wersja edytowalna

Załącznik nr 1 do SWZ, nr 1 do umowy Oferta

Załącznik nr 2 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia wersja edytowalna

Załącznik nr 3 do SWZ, nr 3 do umowy Formularz cenowy

Załącznik nr 3 do SWZ, nr 3 do umowy Formularz cenowy wersja edytowalna

Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenia Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenia Wykonawcy 0wersja edytowalna

Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz dostaw

Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz dostaw Wersja Edytowalna

Załącznik nr 6 do SWZ Wzór umowy

Załącznik nr 7 do SWZ_ nr 4 do umowy Wzór protokołu odbioru

Załącznik nr 8 do SWZ RODO

Załącznik nr 8 do SWZ RODO wersja edytowalna

Załącznik nr 9 do SWZ Klauzula informacyjna RODO

 

 

Informacja o wynikach – unieważnieniu postępowania numer 3/2024 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, dotyczącego dostawy sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących, monitorów, telefonów komórkowych dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2024-04-05 pod numerem: 2024/BZP 00273623/01

26.04.2024

 

Unieważnienie postępowania 3_2024

 

Ogłoszenie o wynikach unieważnieniu postępowania 2024_BZP 00303122_01

13.

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu numer 3/2024 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, dotyczącym dostawy sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących, monitorów, telefonów komórkowych dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2024-04-05 pod numerem: 2024/BZP 00273623/01

23.04.2024


Informacja z otwarcia ofert_3_2024

12.

Informacja o wynikach postępowania publicznego numer 4/2024, prowadzonego w celu zawarcia umowy realizacyjnej na świadczenie usługi wydrukowania i dostarczenia 3 (trzech) edycji wydawnictwa M6 – folderu okolicznościowego.

19.04.2024

Informacja o wynikach postępowania 4_2024

11.

Odpowiedź do postępowania numer 3/2024 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, dotyczącego dostawy sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących, monitorów, telefonów komórkowych dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2024-04-05 pod numerem: 2024/BZP 00273623/01

15.04.2024

Odpowiedź na pytanie__ postępowanie nr 3_2024_15.04.2024

Poprawiony (15.04.2024) Załącznik nr 2 do SWZ ___ Opis przedmiotu zamówienia

Poprawiony (15.04.2024) Załącznik nr 2 do SWZ ___ Opis przedmiotu zamówienia __edytowalny

10.

Zmiana terminu składania ofert oraz treści SWZ w postępowaniu numer 3/2024
o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, dotyczącym dostawy sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących, monitorów, telefonów komórkowych dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2024-04-05 pod numerem: 2024/BZP 00273623/01

15.04.2024

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SWZ_ postępowanie nr 3_2024

Poprawiony (15.04.2024) Załącznik nr 2 do SWZ ___ Opis przedmiotu zamówienia

Poprawiony (15.04.2024) Załącznik nr 2 do SWZ ___ Opis przedmiotu zamówienia __edytowalny

9. 

Odpowiedź do postępowania numer 3/2024 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, dotyczącego dostawy sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących, monitorów, telefonów komórkowych dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2024-04-05 pod numerem: 2024/BZP 00273623/01

12.04.2024

Odpowiedź na pytanie 4__ postępowanie nr 3_2024

Poprawiony __Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

Poprawiony __Załącznik nr 2_Opis przedmiotu zamówienia_wersja edytowalna

8. 

Zmiana treści SWZ w postępowaniu numer 3/2024 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, dotyczącym dostawy sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących, monitorów, telefonów komórkowych dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2024-04-05 pod numerem: 2024/BZP 00273623/01

12.04.2024

Zmiana treśći SWZ_ postępowanie nr 3_2024

Poprawiony __Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

Poprawiony __Załącznik nr 2_Opis przedmiotu zamówienia_wersja edytowalna

7.

Informacja o wynikach postępowania numer 2/2024 o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi wydrukowania i dostarczenia 1 (jednej) edycji wydawnictwa M7 pod roboczym tytułem „Biblioteka Polski Zbrojnej Historii” dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie w zakresie umowy ramowej.

11.04.2024

Informacja_o_wynikach_
postepowania2_2024

6.

Odpowiedzi do postępowania numer 3/2024 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, dotyczącego dostawy sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących, monitorów, telefonów komórkowych dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2024-04-05 pod numerem: 2024/BZP 00273623/01

10.04.2024

Odpowiedzi na pytania  2 i 3__ postępowanie nr 3_2024

5. 

Odpowiedzi do postępowania numer 3/2024 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, dotyczącego dostawy sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących, monitorów, telefonów komórkowych dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2024-04-05 pod numerem: 2024/BZP 00273623/01

09.04.2024

Odpowiedzi na pytania __ postępowanie nr 3_2024

4.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym numer 3/2024 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, dotyczącym dostawy sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących, monitorów, telefonów komórkowych dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2024-04-05 pod numerem: 2024/BZP 00273623/01

05.04.2024

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ, nr 1 do umowy_oferta

Załącznik nr 1 do SWZ, nr 1 do umowy_oferta_wersja edytowalna

Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia_wersja edytowalna

Załącznik nr 3 do SWZ nr 3 do umowy FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 3 do SWZ nr 3 do umowy FORMULARZ CENOWY_wersja edytowalna

Załącznik nr 4 do SWZ_Oświadczenia Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SWZ_Oświadczenia Wykonawcy_wersja edytowalna

Załącznik nr 5 do SWZ_wykaz dostaw

Załącznik nr 5 do SWZ_wykaz dostaw_wersja edytowalna

Załącznik nr 6 do SWZ wzór umowy

Załącznik nr 7 do SWZ nr 4 do umowy_wzór protokołu odbioru

Załącznik nr 8 do SWZ_RODO

Załącznik nr 8 do SWZ_RODO wersja_edytowalna

Załącznik nr 9 do SWZ_klauzula informacyjna RODO

3.

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego nr 1/2024,  prowadzonym  w celu zawarcia umowy ramowej na świadczenie usług drukowania wydawnictw Wojskowego Instytutu Wydawniczego, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U. S: 39/2024) w dniu 23.02.2024 r. numer publikacji ogłoszenia: 115214-2024

05.04.2024

Informacja z otwarcia ofert

2.

Poprawa oczywistej omyłki pisarskiej w SWZ do ogłoszenia o zamówieniu publicznym w celu zawarcia umowy ramowej na świadczenie usług drukowania wydawnictw Wojskowego Instytutu Wydawniczego w trybie przetargu nieograniczonego nr 1/2024, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U. S: 39/2024) w dniu 23.02.2024 r. numer publikacji ogłoszenia: 115214-2024 

22.03.2024

 

Poprawa omyłki pisarskiej w SWZ - załącznik 1B

Zał. nr 1B do SWZ opis uszczegolowiony_ poprawiony 22.03.2024

Zał. nr 1B do SWZ opis uszczegolowiony_edytowalny _ poprawiony 22.03.2024

1.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w celu zawarcia umowy ramowej na świadczenie usług drukowania wydawnictw Wojskowego Instytutu Wydawniczego w trybie przetargu nieograniczonego nr 1/2024, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U. S: 39/2024) w dniu 23.02.2024 r. numer publikacji ogłoszenia: 115214-2024

23.02.24

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Zał. nr 1A do SWZ opis ogólny

Zał. nr 1A do SWZ opis ogólny_edytowalny

Zał. nr 1B do SWZ opis uszczegolowiony

Zał. nr 1B do SWZ opis uszczegolowiony_edytowalny

Zał. nr 2 do SWZ_JEDZ

Zał. nr 2 do SWZ_JEDZ_edytowalny

Zał. nr 3 do SWZ_formularz oferty

Zał. nr 3 do SWZ_formularz oferty_edytowalny

Zał. nr 3A do SWZ_Zadanie 1_formularz cenowy

Zał. nr 3A do SWZ_Zadanie 1_formularz cenowy _edytowalny

Zał. nr 4 do SWZ_wykaz usług

Zał. nr 4 do SWZ_wykaz usług_edytowalny

Zał. nr 5 do SWZ_wzór umowy ramowej

Zał. nr 5A do SWZ_wzór umowy realizacyjnej

Zał. nr 5B do SWZ_wzór umowy realizacyjnej z opcjami

Zał. nr 6 do SWZ_oświadczenie o powiązaniach kapitałowych

Zał. nr 6 do SWZ_oświadczenie o powiązaniach kapitałowych_edytowalny

Zał. nr 7 do SWZ_oświadczenie Wykonawcy

Zał. nr 7 do SWZ_oświadczenie Wykonawcy_edytowalny

 

 

 

 

 

Archiwum zamówień publicznych:

2023
2022

2021

2020

2019

2018
2017
2016
2015

Zmiana treści SWZ w postępowaniu numer 3/2024 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, dotyczącym dostawy sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących, monitorów, telefonów komórkowych dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2024-04-05 pod numerem: 2024/BZP 00273623/01

Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych (numer 11/2024), dotyczącym wykonania usług polegających na konfekcjonowaniu, doręczaniu oraz przyjmowaniu (odbieraniu) zwrotów przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie, ogłoszonego w BZP w dniu 28.06.2024 roku pod numerem 2024/BZP 00387932.

 


Szkolenie na miarę czasów
 
Szczyt NATO: wzmacniamy wschodnią flankę
Sukces lekkoatletów CWZS-u w Paryżu

Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Agencja Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO